• ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

  22 400 13 77   603 39 22 22

 • Menu

  UPOWAŻNIENIE DO OBECNOŚCI INNEJ NIŻ RODZIC OSOBY PRZY BADANIACH MAŁOLETNIEGO

  Centrum Medyczne Fundamenti jest zobowiązane do przestrzegania zapisów prawa w zakresie odbywania konsultacji lekarskich osób małoletnich.
  Poniżej podstawa prawna konieczności posiadania UPOWAŻNIENIA do udziału innej osoby niż rodzic podczas wizyty oraz formularz upoważnienia do udziału innej osoby w konsultacji.

  Zgodnie z art. 32 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, jeśli pacjent jest małoletni, to lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych dopiero po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego, czyli rodzica lub opiekuna. Zgodnie z ust.3 w przypadku konieczności przebadania pacjenta zgodę może wyrazić także opiekun faktyczny, czyli osoba sprawującą, bez obowiązku ustawowego, stałą opiekę nad pacjentem, który ze względu na wiek, stan zdrowia albo stan psychiczny opieki takiej wymaga. 

  W przypadku gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. Z kolei, zgodnie z ust. 7 ww. przepisu, zgoda takiego przedstawiciela (opiekuna faktycznego) może być wyrażona ustnie albo nawet poprzez takie jego zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się lub dziecka proponowanym przez lekarza czynnościom medycznym.

  za:

  Mec. Wojciech Kawczyński z Kancelarii prawnej Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. w Gdańsku.
  Czytaj więcej na:
  https://dziecko.trojmiasto.pl/Jesli-nie-rodzic-kto-moze-isc-z-dzieckiem-do-lekarza-n108855.html#tri
  Plik do pobrania:

  upoważnienie do konsultacji